1. Bogiem jest
  2. Wznieś Swą dłoń
  3. Dokąd (Ten, Kto przychodzi)
  4. Chwal Go
  5. Pieśń nad Pieśniami
  6. Wnet nadejdzie dzień
  7. Śpiewajmy wszyscy Alleluja
  8. W dłoniach Twych
  9. Tyś jest Bóg
  10. Zjednoczeni w Duchu
  11. Modlitwa o Pokój